Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Autoforhandler Lars Christiansen

Autoforhandler Lars Christiansen
Løngangen 1
7100 Vejle
TLF: +4521778127
CVR: 20406402

Betaling

Autoforhandler Lars Christiansen modtager online betalinger med Visa/Dankort, Visa, Mastercard.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Lejeperiode

Lejeperioden er 23 timer fra indgåelse af kontrakten.  Prisen er inkl. 125 fri km. pr. døgn ved leje af en varebil. Der betales 1,75 kr. pr. ekstra km inkl. moms for varevogne.

Lejeperiode starter fra 07:00.

Lejekontrakten skal altid opbevares i bilen.
Parkeringsafgifter og færdselsbøder betales af lejer.
I tilfælde af tekniske problemer kontaktes Poul på tlf.: +4520608986
Afleveringsstedet er identisk med afhentningsstedet.

 

Ved afhentning skal fremvises gyldigt kørekort samt sygesikringskort Køretøjet afleveres i rengjort stand og med næsten tom tank, forstået således, at benzinmålerens nål er over det røde felt, og advarselslampen ikke er aktiveret. BEMÆRK – altid diesel.

Misligholdelse
I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejekontrakt kan udlejer udøve sædvanlige misligholdelsesbeføjelser efter dansk rets almindelige regler herom, herunder hæve kontrakten, foretage modregning og kræve erstatning, jf. litra g.
Ved forsinket aflevering betales et gebyr 100 kr. pr påbegyndt time, som fratrækkes depositum. Ved aflevering i urengjort stand eller med mangelfuld optankning opkræves et gebyr på 200 kr. Gebyret fratrækkes i det indbetalte depositum.
Ved betalingsudeblivelse overdrages udlejers tilgodehavende til inkasso.

Betalingsbetingelser
Forudbetaling af lejebeløb og depositum finder senest sted ved køretøjets afhentning. Betaling sker kontant. Den oplyste pris inkluderer gældende fri kilometer, forsikring og moms. Depositum udgør kr. 1.500.

Forsikringsforhold
Køretøjet er ansvars- og kaskoforsikret. Lejer kan kun opnå erstatning fra forsikringsselskabet i det omfang forsikringsselskabet anerkender sit erstatningsansvar.
Forsikringsdækningen omfatter KUN de personer lejekontrakten omfatter. Såfremt tredjemand har været fører af bilen gælder INGEN forsikringsdækning i skadestilfælde og lejer og evt. medlejer/e hæfter solidarisk.
Ved skadestilfælde udfærdiges fyldig og oplysende skadesrapport af lejer, med påtegning om skyldspørgsmålet. Skadesrapporten underskrives af de i uheldet implicerede.
Lejer er ansvarlig for enhver skade på køretøjet, hvis ikke der optages politirapport i tilfælde af ulykke.
Forsikringen dækker ikke ansvar for transport af gods samt tyveri heraf.

Selvrisiko
Lejer og evt. medlejer/e hæfter solidarisk for selvrisikoen på 7.000 kr. for enhver skade på det lejede. Beløbet kr. 7.000 indbetales straks til udlejer. Modregning af det indbetalte vil ske så snart skadens omfang er opgjort af forsikringsselskabet. Dette gælder hvad enten skaden kan tilregnes lejer og eller medlejer/e eller tredjemand. Hæftelsen omfatter enhver anden aktivering af selvrisikoen, f.eks. skade på andre køretøjer/trafikanter, tyveri, anden overlast m.v. Udlejers tilbageholdsret og modregning i det indbetalte depositum gælder indtil ethvert spørgsmål omkring hæftelse for selvrisiko er afgjort, herunder forsikringsselskabets afgørelse af skyldspørgsmål.

Depositum
Ved enhver skade på det lejede – uanset årsag – er udlejer berettiget til at foretage tilbageholdsret i det indbetalte depositum.

Erstatning
Lejer er ansvarlig for skader m.v. efter almindelige erstatningsretlige regler, jf. Færdsels- og Erstatningsansvarsloven. I forholdet mellem lejer og udlejer har udlejer tilbageholdsret i det indbetalte depositum indtil en endelig ansvarsplacering er fastlagt, jf. især Færdselslovens §§ 104 og 108. Lejer er endvidere ansvarlig for udlejers avance- og driftstab, herunder afsavnserstatning. Udlejer er ikke ansvarlig for evt. tab, som lejer måtte få som følge af forsinkelse opstået pga. stop.

Se vores store udvalg af lejebiler og mindre varebiler til leje ved at følge disse links eller via menuen i toppen af siden.

Vanvidskørsel

Dette går vi ikke ind for, du vil få en kontrakt hvorpå du skal skrive under på vores betingelser. Læs betingelser her: 

P-bøde håndtering

Vi tager 500,- inklusiv moms. for håntering af P-bøder.

Reservation af beløb

Ved anvendelse af betalingskort, debit såvel som kredit, sker en reservation af det beløb der handles for. Dette beløb er reserveret indtil webshoppen, har behandlet og afsendt din ordre. Når ordren er afsendt, hæves pengene på kontoen. Reservationstiden afhænger af produktet/ydelsen.

Autorisering på debitkort

Ved debit kort, vil du kunne se at pengene er reserveret på din konto og at dit rådighedsbeløb vil her stå som værende mindre.Annullerer du eller webshoppen efterfølgende din ordre, så kan webshoppen ikke hæve pengene, men reservationen vil fortsat gælde i en periode. Bemærk at kun din bank (eller kortudsteder) vil kunne ophæve reservationen.

Autorisering på kreditkort

Pengene vil først hæves fra din konto og fremgå af dit overblik når webshoppen behandler og hæver betalingen for din ordre

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Autoforhandler Lars Christiansen benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Autoforhandler Lars Christiansen’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Fortrydelsesret

Der gives ikke fortrydelsesret på varer købt i vores webshop da varen er af sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.

Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Autoforhandler Lars Christiansen, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Autoforhandler Lars Christiansen og opbevares i op til tre år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Autoforhandler Lars Christiansen har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Autoforhandler Lars Christiansen er: Lars Christiansen

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Autoforhandler Lars Christiansen har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@lejenvarebil.dk.

Cookies
På https://www.lejenvarebil.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://www.lejenvarebil.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Autoforhandler Lars Christiansen’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her:
http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@lejenvarebil.dk